Privacy Statement

In dit privacy statement leest u welke gegevens worden verwerkt, en wat er vervolgens mee wordt gedaan.

vacatures-zaterdag

Soort gegevens

Keukencentrum Wim van der Ham verwerkt op deze website slechts de volgende gegevens, en alleen in geval u een van onze ons (contact)formulieren invult:

  • De door u ingevoerde naam
  • Uw e-mailadres
  • Het door u (optioneel) ingevoerde telefoonnummer

Doelen van verwerking

Bovenstaande contactgegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen met de bezoeker van de website. De bezoeker is in geen enkel geval verplicht om de gegevens op te geven.

Bewaartermijn

Na het invullen van het contactformulier worden de opgegeven contactgegevens direct verstuurd per mail naar de afdeling communicatie. Er worden in geen enkel geval persoonsgegevens opgeslagen.

Privacy maatregelen

Keukencentrum Wim van der Ham heeft maatregelen getroffen om veilig met persoonsgegevens om te gaan. Zo is onze website te allen tijde up to date en hardware zo goed mogelijk beveiligd.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Keukencentrum Wim van der Ham Delft bv maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van de door u verstrekte gegevens.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Indien u niet wilt dat Keukencentrum Wim van der Ham uw gegevens verwerkt door het invullen van het contactformulier, kunt u ons op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op 079 3300900.

Keukencentrum Wim van der Ham wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen.